EKO Překlady - překladatelská agentura - překlady, tlumočení, korektury

| Hlavní strana | Překlady | Kontakt |Motto: Smyslem naší práce není pouze dodávat překladatelské služby. Chceme poskytovat našim klientům řešení, která jim přinesou užitek. Naše překladatelská agentura je známa flexibilitou a zaujetím pro potřeby klienta. Projekty dotahujeme do úspěšného konce, plníme své sliby a dané slovo nás zavazuje. Děláme svoji práci tak, abychom na ni mohli být hrdí.

Podmínky
Kontakt
Korektury textů

Certifikováno ISO 9001:2009

překlady

  tlumočení

korektury

PŘEKLADY

 TLUMOČENÍ

  KOREKTURY

On-line objednávka překladu nebo korektury

Prosíme Vás o vyplnění alespoň takto * označených položek.

Pokud se Vaše zasílací adresa liší od fakturační, uveďte, prosíme, zasílací adresu do kolonky "Poznámky".

Provozní doba naší agentury je (bez polední přestávky):

pondělí - čtvrtek 8:30 až 16:30

pátek 8:30 až 14:30

Objednávky odeslané po provozní době budou vyřizovány v došlém pořadí na počátku provozní doby dalšího pracovního dne. Vzhledem k povaze a předmětu naší činnosti nejsou objednávky potvrzovány automatem (na rozdíl např. od e-shopů), ale našimi zaměstnanci manuálně po zhodnocení Vašeho požadavku.

Údaje o zákazníkovi:

Příjmení:   *
Jméno:   *
Funkce:   *
Společnost:   *
IČ:
DIČ:
Adresa:   *
Město:   *
PSČ:   *
Telefon:   *
Mobil:
Fax:
E-mail:   *

Směr překladu:
Z jazyka:   *
Do jazyka:   *

  

Požadovaný způsob předání vyhotoveného překladu:

  e-mailem
  faxem
  na CD, disketě
  poštou

  

Informace týkající se objednávky:

Počet normostran cca: (znaků včetně mezer děleno 1800)
Požadovaný termín vyhotovení: *

Přiložit soubor: max. 2 MB
Poznámky:
 
Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti EKO Překlady s.r.o. pro poskytování služeb.

Odesláním též vyjadřujete souhlas s tím, aby společnost EKO Překlady s.r.o. ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovávala osobní údaje týkající se mé osoby uvedené v tomto formuláři a používala je v obchodním styku s mojí osobou. Tento souhlas mohu písemným oznámením společnosti EKO Překlady s.r.o. kdykoliv odvolat.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

Hlavní strana | Překlady | Soudní překlady | Tlumočení | Korektury textů | Podmínky | Ceník | Kontakt

Copyright© 2002-2008  EKO Překlady s.r.o.   - překlady, tlumočení, korektury textů - překladatelská agentura