| Hlavní strana | Překlady | Kontakt |Motto: Smyslem naší práce není pouze dodávat překladatelské služby. Chceme poskytovat našim klientům řešení, která jim přinesou užitek. Naše překladatelská agentura je známa flexibilitou a zaujetím pro potřeby klienta. Projekty dotahujeme do úspěšného konce, plníme své sliby a dané slovo nás zavazuje. Děláme svoji práci tak, abychom na ni mohli být hrdí.

Podmínky
Kontakt
Korektury textů

Certifikováno ISO 9001:2009

překlady

  tlumočení

korektury

PŘEKLADY

 TLUMOČENÍ

 KOREKTURY

Ceník našich služeb                                       otevřít ceník v pdf verzi pro tisk

Platnost ceníku je od 1. 1. 2015 a je stále aktuální, ceny ani letos (2020) nezvyšujeme.

Vzhledem k našim zkušenostem (překládáme od roku 2002), certifikaci ISO 9001:2016 a angažování pouze profesionálních zkušených překladatelů je v poměru ceny a kvality překladatelských služeb naše nabídka jednou z nejvýhodnějších na trhu. Důkazem toho je i naše hodnocení na Google - 4,4 bodu z 5 bodů možných.

Níže uvedené ceny překladů a dalších služeb jsou uvedeny bez DPH (pro plátce), i včetně DPH (pro neplátce). DPH činí v současnosti 21 %.

Minimální účtovaný rozsah je 1 NS (1 normostrana).

 Ceník překladů z/do češtiny - cena za normostranu v běžném termínu
slovenština
běžný i odborný text

190 Kč/NS (229,90 Kč s DPH)

angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština
běžný i odborný text

270 Kč/NS (326,70 Kč s DPH)

polština, ukrajinština
běžný i odborný text

290 Kč/NS (350,90 Kč s DPH)

italština, maďarština, bulharština, rumunština, srbština, chorvatština, slovinština
běžný i odborný text

350 Kč/NS (423,50 Kč s DPH)

dánština, portugalština, nizozemština, finština, latina
běžný i odborný text

450 Kč/NS (544,50 Kč s DPH)

 
Příplatek za soudně ověřený překlad

120 Kč/NS (145,20 Kč s DPH)

 
 Ceník překladů z/do cizího jazyka - cena za normostranu v běžném termínu
ze slovenštiny do angličtiny a němčiny a opačně
běžný i odborný text

350 Kč/NS (423,50 Kč s DPH)

 
 Tlumočení
Tlumočení konsekutivní (obchodní jednání atd.) angličtina, němčina, ruština, francouzština
půlden (4 hodiny)

2.600 Kč/NS (3.146 Kč s DPH)

Tlumočení konsekutivní (obchodní jednání atd.) dánština
půlden (4 hodiny)

3.500 Kč/NS (4.235 Kč s DPH)

Tlumočení simultánní (obchodní jednání atd.) angličtina, němčina
půlden (4 hodiny)

5.500 Kč/NS (6.655 Kč s DPH)

 
 Korektury textů rodilými mluvčími
Komplexní jazyková korektura češtiny (pravopis, gramatika, stylistika)  

  60 Kč/NS (72,60 Kč s DPH)

Komplexní jazyková korektura slovenštiny (pravopis, gramatika, stylistika)  

100 Kč/NS (121,00 Kč s DPH)

Komplexní jazyková korektura angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny (pravopis, gramatika, stylistika)  

150 Kč/NS (181,50 Kč s DPH)

 
 Přepisy textů
Přepis českého textu  

  50 Kč/NS (60,50 Kč s DPH)

Přepis slovenského textu  

  70 Kč/NS (84,70 Kč s DPH)

Přepis českého textu s korekturou pravopisu, gramatiky i stylistiky  

100 Kč/NS (121,00 Kč s DPH)

Přepis slovenského textu s korekturou pravopisu, gramatiky i stylistiky  

120 Kč/NS (145,20 Kč s DPH)

Přepis textu v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině  

100 Kč/NS (121,00 Kč s DPH)

Audio a video přepis v češtině z mp3 souborů  

250 Kč/NS (302,50 Kč s DPH)

Audio a video přepis v angličtině a němčině z mp3 souborů  

500 Kč/NS (605,00 Kč s DPH)

 
 Služby zdarma
Nosiče dat finální zakázky (CD disk)  
zdarma
 
Příplatky a zvýšení sazeb
  • Expresní vyhotovení přes noc + 80 % (zadání po 18:00 hod., odevzdání druhého dne ráno, max. 8 NS)
  • Vyhotovení do 2, 4 a 8 hod + 50 % (max. cca 1 - 4 NS dle doby vyhotovení)
  • Vyhotovení do 12 hod. + 50 % (zadání ráno, odevzdání večer, max. 6 NS)
  • Vyhotovení do 24 hod. + 30 % (max. 10 NS) - do 3 NS bez příplatku - viz "Akce"!
  • Vyhotovení více než 6 NS za pracovní den + 10 % a více dle dohody.
Za práci o víkendech neúčtujeme příplatky, pokud není den zadání zakázky pátek a den odevzdání pondělí.
Příplatky za vysokou obsahovou náročnost (např. vědecké texty) a špatnou čitelnost výchozího textu jsou stanovovány individuálně na základě vzájemné dohody se zákazníkem.
 
Slevy a snížení sazeb
  • Zpracování více než 50 NS v jedné zakázce - 5 %
  • Zpracování více než 100 NS v jedné zakázce - 10 %

Tyto množstevní slevy Vám nabízíme v případě opakované spolupráce (min. 4 zakázky).

 
Vysvětlivky k ceníku
1 normostrana (NS) textu je definována jako 1.800 úhozů (30 řádků po 60 úhozech)
Výpočet v MS Word: Nástroje - Počet slov, Znaků (vč. mezer) děleno 1.800 = počet NS
Konečný rozsah zakázky (počet NS k fakturaci) je stanoven vždy z cílového, tedy z přeloženého či zkorigovaného textu.
 
Jsme plátci DPH.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní strana | Překlady | Soudní překlady | Tlumočení | Korektury textů | Podmínky | Ceník | Kontakt

Copyright© 2002-2008 EKO Překlady s.r.o.  - překlady, tlumočení, korektury textů - překladatelská agentura