| Hlavní strana | Překlady | Kontakt |Motto: Smyslem naší práce není pouze dodávat překladatelské služby. Chceme poskytovat našim klientům řešení, která jim přinesou užitek. Naše překladatelská agentura je známa flexibilitou a zaujetím pro potřeby klienta. Projekty dotahujeme do úspěšného konce, plníme své sliby a dané slovo nás zavazuje. Děláme svoji práci tak, abychom na ni mohli být hrdí.

Podmínky
Kontakt
Korektury textů

Certifikováno ISO 9001:2009

překlady

  tlumočení

korektury

PŘEKLADY

 TLUMOČENÍ

 KOREKTURY

Překlady

AKCE! Krátké překlady (do 3 NS) Vám nyní přeložíme do cca 24 hodin, a to bez příplatku!

Obecný překlad

v jazycích slovenština, angličtina, němčina, nizozemština, francouzština, španělština, italština, portugalština, ruština, ukrajinština, polština, bulharština, rumunština, maďarština, srbština, chorvatština, slovinština, dánština, finština, latina v oblastech:

• osobní a obchodní korespondence, překlady obecných dokumentů, prospektů, reklamních materiálů, zpráv, životopisů...

• návody k použití a manuály k různým výrobkům (dům, zahrada, PC, spotřební elektronika, el. nářadí, bytové doplňky, textil apod.)

Odborný překlad

v jazycích slovenština, angličtina, němčina, nizozemština, francouzština, španělština, italština, portugalština, ruština, ukrajinština, polština, bulharština, rumunština, maďarština, srbština, chorvatština, slovinština, dánština, finština v oblastech:

Akustika, Archeologie, Architektura, Audio-video, Automob. průmysl, Bankovnictví, Bezpečnost práce, Bezpečnost průmyslu, Biochemie, Biologie, Certifikáty, Cestovní ruch, Doprava, Dřevařský průmysl, Ekologie, Ekonomie, Ekonomika, Elektronika, Elektrotechnika, Energetika, Farmacie, Filmový průmysl, Finance, Gastronomie, Genetika, Geologie, GPS a navigace, Gumárenství, Hardware, Historie, Hornictví, Hotelnictví, Hutnictví, Hydraulika, Hydrogeologie, Chemie, Informatika, IT, Kartografie, Keramika, Klimatizace, Kosmetika, Kultura, Laboratorní přístroje, Lázeňství, Lékařská technika, Lesnictví, Letectví, Logistika, Management, Marketing, Matematika, Medicína, Měřící technika, Metalurgie, Metrologie, Mikrobiologie, Multimédia, Náboženství, Normy a normalizace EU, Obchod, Obchodní smlouvy, Obuvnický průmysl, Odpady, Ochrana zdraví při práci, Památky, Papírenství, Patenty, Pedagogika, Personalistika, Pivovarnictví, Pojišťovnictví, Politika, Polygrafie, Potravinářství, Požární ochrana, Právo, Průmysl. automatizace, Psychologie, Public Relations, Reality, Reklama, Řízení jakosti, SAP, Sdělovací technika, Sklářství, Sociologie, Software, Soudnictví, Společenské vědy, Sport, Stavebnictví, Strojírenství, Školství, Technické normy, Telekomunikace, Teologie, Textilní průmysl, Účetnictví, Umění, Veterinární medicína, Vodohospodářství, Vojenství, Vzduchotechnika, Zdravotnictví, Zemědělství, Zoologie, Železnice, Životní prostředí a dále:

• bezpečnostní listy (MSDS) - zajistíme znění podle platné legislativy REACH (R-věty, S-věty)

• dokumentace systému řízení jakosti (QMS, EMS, OHSAS)

• specializovaný překlad z/do angličtiny v oblastech: životní prostředí (např. EIA, posudky apod.), vodárenství, čistírenství, hydrogeologie, odpadové hospodářství, ochrana přírody

Soudní překlad

• více informací získáte na naší podstránce věnované soudním překladům

 

Hlavní strana | Překlady | Soudní překlady | Tlumočení | Korektury textů | Podmínky | Ceník | Kontakt

Copyright© 2002-2008 EKO Překlady s.r.o.  - překlady, tlumočení, korektury textů - překladatelská agentura