| Hlavní strana | Překlady | Kontakt |Motto: Smyslem naší práce není pouze dodávat překladatelské služby. Chceme poskytovat našim klientům řešení, která jim přinesou užitek. Naše překladatelská agentura je známa flexibilitou a zaujetím pro potřeby klienta. Projekty dotahujeme do úspěšného konce, plníme své sliby a dané slovo nás zavazuje. Děláme svoji práci tak, abychom na ni mohli být hrdí.

Podmínky
Kontakt
Korektury textů

Certifikováno ISO 9001:2009

překlady

  tlumočení

korektury

PŘEKLADY
 TLUMOČENÍ
 KOREKTURY

 

Soudní překlady (soudně ověřené překlady, úřední překlady, úředně ověřené překlady, certifikované překlady, překlady se soudním ověřením)

• tzv. "soudní překlady" či "úřední překlady" v jazycích angličtina, němčina, ruština, ukrajinština, polština, maďarština, španělština, francouzština, italština, rumunština, dánština, chorvatština, řečtina

• drobné soudní překlady (rodné a oddací listy, výpisy z TR, OR, krátké smlouvy a jiné právní překlady atd.) o rozsahu do 3 stran do a z angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a ukrajinštiny Vám vyhotovíme do druhého dne bez expresního příplatku

soudní překlady v běžných jazycích poskytujeme za cenu 390 Kč/NS v naší kanceláři: Ohradní 65, Praha 4

Potřebujete soudní překlad a máte to k nám daleko? Nevadí, zašlete nám Vaše dokumenty (notářsky ověřené kopie) k překladu poštou (kancelář na Ohradní 65, Praha 4)! Vyhotovené úřední překlady Vám zašleme zpět na Vámi udanou adresu.

DŮLEŽITÁ INFORMACE K SOUDNÍM PŘEKLADŮM:
Dokument, fyzicky poskytnutý k soudnímu překladu, se po překladu stává pevnou součástí složky soudního překladu a složka je spojena s tímto dokumentem notářským způsobem - pečetí. Tato složka se pro účely, pro které je vyžadována, odevzdává jako celek soudního překladu, překládaný dokument nelze ze složky bez jejího zneplatnění vyjmout či oddělit.

Pokud tedy o původní překládaný dokument nechcete odevzdáním složky soudního překladu na příslušná místa nenávratně přijít (rodný list, vysvědčení, oddací list atd.) doporučujeme si ještě před objednáním soudního překladu opatřit notářsky ověřenou kopii, tu poskytnout k přeložení a originál si pečlivě uschovat!

  • Soudní překlady, často také nazývané "soudně ověřené překlady", "překlady se soudním ověřením", "úřední překlady", "úředně ověřené překlady" či krátce "ověřené překlady", jsou překlady vyhotovené soudním překladatelem, sloužící pro potřeby soudů, úřadů, státních institucí, firem v obchodním styku, ale i občanů při dokládání nejrůznějších skutečností obsažených v cizojazyčných či česky psaných dokumentech, a to jak v České republice, tak i v jiných státech. Soudní překladatelé jsou jmenováni příslušným soudem dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Soudní překladatelé jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými jsou při úředních překladech či tlumočení seznámeni.
  • Složka soudního překladu se vždy skládá jednak z originálního dokumentu v příslušném jazyce (či jeho notářsky ověřené kopie), dále z vlastního překladu a z doložky soudního překladatele, která je opatřena kulatým soudním razítkem stvrzujícím, že úřední překlad doslovně souhlasí s originálem (nebo s jeho notářsky ověřenou kopií). Celá tato složka soudně ověřeného překladu je notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojena.
  • Tyto soudní překlady splňují podmínky pro předkládání dokumentů pro úřední potřeby, ale také zajišťují to, že např. překlad obchodní smlouvy či jiného právně závazného dokumentu doslovně souhlasí s originálem, což eliminuje případné škody, které mohou vzniknout z nepřesného překladu. 
  • Soudní překlad lze vyhotovit k jakémukoliv typu originálního dokumentu či k jeho ověřené kopii.
  • Soudní překlad se nejčastěji provádí u těchto druhů dokumentů (přibližné obvyklé ceny pro překlady z/do AJ, NJ, RJ, FJ, ŠPJ za dokument):

- rodné listy
390 Kč
  - koncesní listiny
dle rozsahu
- vysvědčení
500 Kč
  - živnostenské listy
390 Kč
- oddací listy
390 Kč
  - výpisy z obchodního rejstříku
600 Kč
- rozvodové rozsudky
dle rozsahu
  - osvědčení o registraci k daním
390 Kč
- úmrtní listy
390 Kč
  - potvrzeni o bezdlužnosti
390 Kč
- listiny dědických řízení
dle rozsahu
  - pracovní smlouvy
dle rozsahu
- závěti
dle rozsahu
  - daňová přiznání
dle rozsahu
- soudní rozsudky
dle rozsahu
  - certifikáty
dle rozsahu
- notářské zápisy
dle rozsahu
  - potvrzení o studiu
390 Kč
- výpisy z rejstříku trestů
390 Kč
  - zakladatelské smlouvy
dle rozsahu
- diplomy (bez příloh)
390 Kč
  - společenské smlouvy
dle rozsahu
  • Ceny soudních překladů se skládají z běžné ceníkové ceny za překlad podle počtu NS (normostran) a z příplatku za NS za soudně ověřený překlad. Soudní překlady v běžných jazycích tak u nás získáte za příznivou cenu 390 Kč/NS včetně soudního ověření překladu.
  • V případě zaslání složky soudního překladu doporučenou poštou účtujeme po ČR poštovné a balné ve výši 80 Kč.
  • Pokud si přejete zaslat hotový soudní překlad na dobírku, účtujeme po ČR poplatek 100 Kč.

Hlavní strana | Překlady | Soudní překlady | Tlumočení | Korektury textů | Podmínky | Ceník | Kontakt

Copyright© 2002-2008 EKO Překlady s.r.o.  - překlady, tlumočení, korektury textů - překladatelská agentura